IV Powiatowy Konkurs „Tradycja w moim domu”- 2024

Po raz czwarty zapraszamy do udziału w naszym powiatowym konkursie, którego celem jest między innymi : poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów rodzinnych, regionalnych i narodowych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu.

Zapraszamy!

  Regulamin IV Powiatowego Konkursu „Tradycja w moim domu”

  I. Cele konkursu

  1. Poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów rodzinnych, regionalnych
   i narodowych.
  2. Budzenie potrzeby poszukiwania własnych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych.
  3. Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu.
  4. Ukazywanie piękna gwary kujawskiej i pięknej polszczyzny.
  5. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, zainteresowanych twórczością regionalną małej ojczyzny.

  II. Organizator

  Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie.

  III. Uczestnicy Konkursu:

  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby dorosłe

  IV. Zasady udziału w Konkursie:

  Każdy uczestnik konkursu przygotowuje indywidualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub reportażu.

  Tematyka:
  1. Tradycje kulinarne w mojej rodzinie – w życiu codziennym i święta. Co się zmieniło a co zostało z kuchni babci lub prababci?
  2. Narodziny- chrzciny, wesela, jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja przeplata się ze współczesnością?
  3. Czym jest dla mnie rodzina? Jak zachowujemy w naszej rodzinie zasadę „według wieku i urzędu?
  4. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek itp.
  • Praca literacka nie powinna przekraczać 5 stron A4.
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które wcześniej nie były publikowan i nagradzane w innych konkursach.
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli.

  V. Prace powinny być podpisane w następujący sposób:

  • imię i nazwisko uczestnika
  • nazwa szkoły i / lub adres zamieszkania
  • imię i nazwisko opiekuna
  • telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna

  VI. Kryteria oceny prac:

  • Tematyka i forma zgodna z wymaganiami konkursu
  • Poprawność językowa
  • Oryginalność, pomysłowość, walory języka
  • Estetyka pracy
  • Prace skopiowane i plagiaty nie będą oceniane
  • Wielkość czcionki : 12 lub 14.
  • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora

  VII. Termin konkursu:

  1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 maja 2024 roku na adres :
   Towarzystwo Miłośników Kujaw (Izba Regionalna)
   ul. Kruszwicka 1
   88-200 Radziejów
   z dopiskiem: Konkurs „Tradycja w moim domu.”
  2. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie , czyli 10.05.2024 roku nie wezmą udziału
   w konkursie.
  3. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu czerwcu 2024 roku w ramach Święta Powiatu. O dokładnym terminie zainteresowanych poinformuje organizator konkursu.
  4. Informacji o Konkursie udziela – Halina Paczkowska tel. 530 177 203, 693 589 996

  VIII. Ochrona danych osobowych:

  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celach statystycznych i związanych z przyznaniem nagród , publikacją nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz informacjami w mediach ( Facebook, strona internetowa), zawierających wizerunek oraz nazwiska konkursu.

  IX Uwagi:

  1. Uczestnicy akceptują regulamin, wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  2. Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.
  Dodaj do zakładek Link.

  Możliwość komentowania została wyłączona.