Walne Zebranie Członków TMK – 2023

18 listopada 2023 roku w Klubie Seniora „U Floriana” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie, które prowadziła Alina Krupińska. Podsumowano działalność z lat 2017-2023, a także wybrano Zarząd:

  • Prezes- Halina Paczkowska
  • Wiceprezes- Barbara Rolirad
  • Sekretarz- Ewa Smykowska
  • Skarbnik- Wiesława Marek
  • Członek- Mirosława Rosińska.

Prezes Halina Paczkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności organizacji.

Oddano hołd zmarłym członkom Towarzystwa. Były kwiaty i podziękowania.

Podkreślono znaczenie Izby Regionalnej prowadzonej społecznie przez członków TMK. Podstawowym celem, jaki realizuje Izba jest zachowanie dziedzictwa naszych przodków od zapomnienia poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży.

Dziękujemy darczyńcom za przekazywanie eksponatów do Izby, która pełni rolę Małego Muzeum. Promujemy regionalnych twórców, organizujemy konkursy, wystawy, prelekcje. Izbę odwiedzają goście z kraju i zagranicy.

Za działalność TMK otrzymywało liczne wyróżnienia i nagrody. Wśród wielu należy podkreślić otrzymaną nagrodę im. Oskara Kolberga „ Za zasługi dla kultury ludowej”.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.