Pamiętamy o naszych Bohaterach !

W 2018 – 2019 r. cała Polska świętowała uroczyście 100 rocznicę wybuchu i zwycięstwa powstania wielkopolskiego . Członkowie TMK w Radziejowie uczcili tą ważną rocznicę wydając okolicznościowy folder . Zawierał on nazwiska 26 powstańców z Radziejowa i gminy Radziejów – uczestników powstania wielkopolskiego . Jednocześnie została przygotowana wystawa mająca charakter czasowy .

W latach 2019-2023 udało się ustalić nowe fakty dotyczące powstańców oraz odnaleźć nowe nazwiska uczestników narodowowyzwoleńczego zrywu . W sumie powstała lista56 powstańców wielkopolskich głównie z miasta i gminy Radziejów, a także z innych obszarów powiatu radziejowskiego. Spośród nich 11 było członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rezultatem poszukiwań TMK stał się nowy folder ,,Powstańcy wielkopolscy z Radziejowa i gmin powiatu radziejowskiego”, którego promocja odbyła się 28 września 2023 r. Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Kujaw i Polskiego Towarzystwa Historycznego koło w Radziejowie obok członków obu stowarzyszeń, odpowiedziały przede wszystkim rodziny powstańców, zamieszkałe w Radziejowie, ale także przybyłe z daleka –jak rodzina Klekotko ze Śląska . Promocja folderu stanowiła doskonałą okazję do wspomnień , rozmów, wymiany informacji . Atmosfera spotkania była pełna ciepła, a także i wzruszeń , sprzyjała utrwaleniu dotychczasowych kontaktów i nawiązaniu nowych więzi . Przybyłe rodziny z ogromnym zainteresowaniem obejrzały wystawę mającą już charakter ekspozycji stałej. Znalazły tam zdjęcia swoich bliskich, znajomych – naszych lokalnych bohaterów.

Autorami folderu i wystawy są :Sławomir Augustyniak , Liliana Ciesielska – Małecka , Maria Eznarska , Halina Paczkowska , Karol Szmagalski .

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.