IV edycja Powiatowego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej 2023

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie zaprasza dorosłych mieszkańców powiatu radziejowskiego do udziału w IV edycji Powiatowego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej. Konkurs realizowany jest ze Środków Starostwa Powiatowego.

Regulamin

Organizatorem Konkursu ze środków powiatu radziejowskiego jest Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie.

Konkurs zasięgiem obejmuje powiat radziejowski.

Przedmiotem Konkursu są:

  • haft
  • koronka
  • elementy zdobnicze.

Prace powinny nawiązywać do tradycyjnej sztuki Kujaw.

Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć trzy prace.

Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz informacją zawierającą tytuł pracy, rok wykonania.

W kopercie opisanej godłem prosimy zamieścić:

  • wykaz prac
  • imię i nazwisko autora
  • datę urodzenia autora
  • adres zamieszkania
  • kontakt- telefon, e-mail
  • wycenę prac.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby organizatora Konkursu- promocja w mediach, ocena prac, wyłonienie laureatów). Brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na pozostawienie  swoich prac (wytypowanych przez Jury) na czas trwania wystawy   pokonkursowej. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone.

 Prace na Konkurs należy dostarczyć do 15 maja 2023 roku na adres:

  •  Izba Regionalna, ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów

 Oceny zgłoszonych prac dokona Jury, którego decyzje są nieodwołalne.

 Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby dorosłe.

 Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu otwarcia wystawy.

 O terminie uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani.

 Planowany termin- Dni Powiatu

 Osoba odpowiedzialna za organizację: Ewa Smykowska, tel. 603986118

Informacje o Konkursie zostaną podane na stronie www.tmkradziejow.pl, facebooku, w prasie lokalnej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.