V POWIATOWY KONKURS „TRADYCJA W MOIM DOMU”

Po raz piąty zapraszamy państwa do udziału w konkursie, którego celami między innymi są; propagowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych, popularyzacja historii, ukazanie piękna gwary kujawskiej. Na Wasze prace czekamy do 2 maja 2022 roku. Poniżej szczegóły i regulamin konkursu.

REGULAMIN
V POWIATOWEGO KONKURSU „TRADYCJA W MOIM DOMU”

I. Cele konkursu:

 1. Poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów rodzinnych, regionalnych i narodowych.
 2. Budzenie potrzeby poszukiwania własnych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych.
 3. Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu.
 4. Ukazanie piękna gwary kujawskiej i pięknej polszczyzny.
 5. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych twórczością regionalną małej ojczyzny.

I. Organizator:
Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

II. Uczestnicy Konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • osoby dorosłe

III. Zasady udziału w Konkursie:

 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje indywidualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub reportażu
  • Tradycje kulinarne w mojej rodzinie w życiu codziennym i w święta. Co się zmieniło a co zostało z kuchni babci czy prababci?
  • Narodziny – chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja przeplata się ze współczesnością?
  • Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie zasadę „według wieku i urzędu”?
  • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek.
 2. Praca literacka nie powinna przekroczyć 5 stron A4.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które nie był wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • dorośli
 5. Prace powinny być podpisane w następujący sposób:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • nazwa szkoły i /lub adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko opiekuna,
  • telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna
 6. Kryteria oceny prac:
  • Tematyka i forma zgodna z wymaganiami konkursu.
  • Poprawność językowa.
  • Oryginalność, pomysłowość, walory języka.
  • Estetyka pracy.
 7. Prace skopiowane, plagiaty nie będą oceniane
 8. Czcionka wielkość: 12 lub 14
 9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

IV. Termin konkursu:

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 2 maja 2022 roku na adres:
  Towarzystwo Miłośników Kujaw (Izba Regionalna)
  ul. Kruszwicka 1
  88.200 dziejów

  z dopiskiem: Konkurs „Tradycja w moim domu”
 2. Prace dostarczone po wyznaczonym czasie, czyli po 2 maja 2022 roku nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2022 roku w ramach Święta Powiatu. O dokładnym terminie poinformuje zainteresowanych organizator konkursu.
 4. Informacje o konkursie udziela – Halina Paczkowska Tel. 530 177 203

V. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celach statystycznych i związanych z przyznaniem nagród, publikacja nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz informacjami w mediach (Facebook, strona internetowa), zawierających wizerunek oraz nazwiska uczestników konkursu.

VI. Uwagi

 1. Uczestnicy akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.