Powiatowy Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej- III edycjaRegulamin

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie zaprasza do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej.

 1. . Organizatorem Konkursu ze środków powiatu radziejowskiego jest Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie.
 2. Zasięg Konkursu- powiat radziejowski.
 3. Przedmiot konkursu- haft, koronka, elementy zdobnicze; prace powinny nawiązywać do tradycyjnej sztuki Kujaw.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć 3 (trzy) prace.
 5. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz informacją- tytuł pracy i rok wykonania. W kopercie opisanej godłem prosimy zamieścić wykaz prac, imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres zamieszkania i kontakt (numer telefonu, e-mail).
 6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby organizatora Konkursu (promocja w mediach, ocena prac, wyłonienie laureatów). Brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na pozostawienie swoich prac – wytypowanych przez Jury- na czas trwania wystawy. Po zakończeniu wystawy prace będą zwrócone autorowi.
 8. Prace należy dostarczyć do 15 sierpnia 2021 roku na adres:
  • Izba Regionalna ul.Kruszwicka, 88-200 Radziejów
 9. Oceny prac dokona Jury, którego decyzje są nieodwołalne.
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby dorosłe.
 11. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu otwarcia wystawy.
 12. O terminie uczestnicy zostaną poinformowani. Planowany termin to 16września 2021r.
 13. Osoba odpowiedzialna za organizację; Ewa Smykowska tel. 530177203, 603986118, e-mail- biuro@tmkradziejow.pl, esmykowska@wp.pl
 14. Informacje o konkursie będą podane na stronie TMK – www.tmkradziejow.pl, facebooku, w prasie lokalnej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.