IV Powiatowy konkurs – Tradycje w twoim domu

REGULAMIN

IV POWIATOWEGO KONKURSU „TRADYCJA W MOIM DOMU”

  Cele konkursu:

  • Poznanie i popularyzacja historii, tradycji i zwyczajów rodzinnych, regionalnych i narodowych.
  • Budzenie potrzeby poszukiwania własnych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych.
  • Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu.
  • Ukazanie piękna gwary kujawskiej i pięknej polszczyzny.
  • Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych twórczością regionalną małej ojczyzny.
 1. Organizator
  • Towarzystwo Miłośników Kujaw przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Radziejowie.
 2. Uczestnicy Konkursu:
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby dorosłe
 3. Zasady udziału w Konkursie:
  • Każdy uczestnik konkursu przygotowuje indywidualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub reportażu.
  • Tradycje kulinarne w mojej rodzinie- w życiu codziennym i w święta. Co się zmieniło,    a co zostało z kuchni babci czy prababci?
  • Narodziny- chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja przeplata się ze współczesnością?
  • Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie zasadę ,,według wieku i urzędu” ?
  • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek.
  •  Praca literacka nie powinna przekroczyć 5 stron A4.
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
   • szkoły podstawowe
   • szkoły ponadpodstawowe
   • dorośli
  • Prace powinny być podpisane w następujący sposób:
   • imię i nazwisko uczestnika,
   • nazwa szkoły i/ lub adres zamieszkania
   • imię i nazwisko opiekuna
   • telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna
 4. Kryteria oceny prac:
  • Tematyka i forma zgodna z wymaganiami konkursu(punkt IV regulaminu)
  • Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
  • Oryginalność, pomysłowość, walory języka
  • Estetyka pracy
  • Prace skopiowane, plagiaty nie będą oceniane.
  • Czcionka wielkość: 12 lub 14
 5. Komisja konkursowa:
  • Prace oceni niezależna komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 6.  Termin Konkursu:
  • Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 5 maja 2020 na adres: Towarzystwo Miłośników Kujaw(Izba Regionalna), ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów z dopiskiem Konkurs „Tradycja w moim domu”),
  • Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, czyli po 5 maja 2020 nie wezmą udziału w Konkursie.
  • Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2020r w ramach Święta Powiatu.
  • O dokładnym terminie poinformuje zainteresowanych Organizator Konkursu.
  • Informacji o Konkursie udziela Halina Paczkowska- Prezes TMK, tel: 693589996
 7.   Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora   w celach statystycznych i związanych z przyznaniem nagród, publikacją nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz informacjami w mediach (facebook, strona internetowa),  zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

         

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.