Wznowienie działalności Koła Historycznego

Koło historyczne działające przy Towarzystwie Miłośników Kujaw w Radziejowie rozpoczyna aktywne działanie.W dniu 9 maja 2019 roku w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie spotkało się 21 osób zainteresowanych historią naszego miasta, powiatu, Kujaw i nie tylko, aby podjąć działania zmierzające do ożywienia działalności koła historycznego jak i dokonanie w nim wyboru nowych władz.
W zebraniu wziął udział prof. dr hab. Tomasz Łaszkiewicz prezes Oddz. PTH w Inowrocławiu w ramach którego zrzeszone jest nasze koło, który przypomniał, że PTH zajmuje się prowadzeniem własnych badań naukowych, ich publikacją oraz popularyzacją wiedzy o regionie Kujaw. To Towarzystwo regularnie wydaje pismo naukowe „ Ziemia Kujawska” oraz szereg monografii i zbiorów studiów. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, spotkania, wykłady, konferencje naukowe, oraz objazdowe wycieczki historyczne.
Więcej o dorobku profesora tutaj:
https://ihpan.edu.pl/pracownicy/274-tomasz-laszkiewicz/

W części organizacyjnej w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd koła w składzie:

  • Sławomir Augustyniak,
  • Maria Eznarska,
  • Marek Szuszman,
  • Leszek Kalicki,
  • Wojciech Kotarski.

Prezesem koła został Sławomir Augustyniak, który przedstawił kierunki działań jakie podejmie, aby realizować zadania i ożywić działalność koła. Tożsame z zadaniami PTH.
Po zakończeniu spraw organizacyjnym i gratulacjach, jak i życzeniach owocnej działalności Pan profesor wygłosił wykład pt. „Bitwa pod Mątwami 1666 r. Historia i pamięć”.

Karol Szmagalski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.