Powiatowy Konkurs Nieprofesjonalnej Sztuki Ludowej 2019

Regulamin

Powiatowego Konkursu Nieprofesjonalnej Sztuki Ludowej 2019

 

Towarzystwo Miłośników Kujaw zaprasza do udziału w drugiej edycji Powiatowego Konkursu Nieprofesjonalnej Sztuki Ludowej. Najważniejszym kryterium oceny zgłoszonych prac będzie nawiązanie do tradycyjnych wzorów  i motywów charakterystycznych dla sztuki ludowej Kujaw.

 1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Kujaw .
 2. Zasięg Konkursu: powiat radziejowski.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby dorosłe.
 4. Przedmiot Konkursu: twórczość nawiązująca do tradycyjnej sztuki ludowej Kujaw- haft, koronka, rzeźba, kowalstwo, zdobienie wnętrz ( pająki, kwiaty, palmy itp.).
 5. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki ludowej Kujaw i dbałość o jej zachowanie .
 6. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć 3 (trzy) prace.
 7. Prace należy opatrzyć godłem i informacją- nazwa i rok wykonania.  Do prac należy dołączyć kopertę opisaną godłem, w której prosimy zamieścić wykaz prac, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 8. Prace zgłoszone do tegorocznej edycji, a biorące udział w poprzedniej będą dyskwalifikowane.
 9. Prace należy dostarczyć do 30 maja 2019 r. na adres:

Izba Regionalna ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów Tel. 530 177 203, 693 589 996

 1. Oceny prac dokona Jury, którego decyzje są nieodwołalne.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych   osobowych przez Organizatora Konkursu.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem  nagród, wystawą pokonkursową oraz informacjami w mediach zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na pozostawienie swoich prac ( wytypowanych przez Jury ) na czas trwania wystawy pokonkursowej. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorowi.
 2. Wręczenie nagród i dyplomów w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej           (29 czerwca 2019). O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani.
 3. Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu – Ewa Smykowska , tel. 603 986 118
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłączenie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem: Towarzystwo Miłośników Kujaw , ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.

Uwagi:

 • Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania nadesłanych prac bez honorarium autorskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu
 • W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.

Do pobrania – Oświadczenie

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.